قوانین سایت آپلود عکس آپسرا
موارد ذيل در صورت دريافت گزارش کاربران و يا کنترل تصادفی مديريت سايت حذف خواهد شد و در صورت لزوم آی پی کاربر مسدود و دسترسی وی به سايت قطع خواهد شد.

فایل مغاير با شئونات اخلاقی و ملی
فایل دارای کپی رايت که حقوق نشر آن توسط مولف محفوظ است
فایل توهين آميز به مقامات سياسی و اقليت های قومی و مذهبی
مدیر سایت میتواند فایل های مخرب یا مخل ارائه سرویس مطلوب سایت را بدون اطلاع قبلی حذف کند

در صورت مشاهده تصوير مخالف با قوانين موضوع را اطلاع دهيد