تعرفه تبلیغات


پلن اندازه شرح تبلیغات قیمت
A1 468x60 بنر زیر هدر-نمایش در تمام صفحات 120 هزار تومان
A2 728*60 بنر زیر هدر-نمایش در تمام صفحات 160 هزار تومان
A3 940x60 بنر زیر هدر-نمایش در تمام صفحات 190 هزارتومان
A4 940x100 بنر زیر هدر-نمایش در تمام صفحات 220 هزارتومان
B1 468x60 کنار باکس آپلود-نمایش در صفحه اصلی 100 هزارتومان
C1 متنی پایین سایت - نمایش در نمام صفحات (nofollow) ماهیانه 30 هزارتومان-سه ماهه 70 هزارتومان
C2 متنی پایین سایت - نمایش در نمام صفحات (follow) سه ماهه 250 هزارتومان

جهت سفارش آگهی میتوانید با ما در تماس باشید

ازطریق فرم تماس با ما

از طریق ایمیل info [at] upsara.com